Als hoofdaannemer renoveert Mercuur Bouw projectmatig, planmatig en stand-alone

Alle vormen van renovatie zijn bij Mercuur Bouw in deskundige handen. Van funderingsherstel tot een nieuwe CV- of elektrische installatie. Van ‘standaard timmerwerk’ tot totaalrenovaties van (huur)woningen of transformaties van utiliteitsgebouwen.

Samen met opdrachtgever en architect vertalen we verwachtingen naar een overtreffend eindproduct waarbij we slim profiteren van de voordelen van BIM en LEAN. Hoe eerder we bij de planvorming betrokken zijn, hoe groter de meerwaarde is voor onze opdrachtgever. Mercuur Bouw geeft doelmatig en eerlijk advies en biedt totaaloplossingen voor alle vormen van renovatie.

Politie keurmerk veilig wonen