Renovatie | Opdrachtgever: Woningstichting Eigen Haard | Amsterdam | 2020

In Amsterdam-Zuid (Rijnbuurt), op de hoek van de Kinderdijkstraat en Winterdijkstraat, voerde Mercuur Bouw in 2019/2020 een grootschalige renovatie uit aan 20 woningen van woningstichting Eigen Haard. Het project was onderverdeeld in 3 typen: renovatiewoningen (8), mutatiewoningen (6) en bewoonde woningen (6).

Renovatiewoningen 
Deze woningen gingen compleet op de schop en kregen een nieuwe indeling. 
Mutatiewoningen 
Deze woningen zijn gemuteerd, maar de indeling bleef ongewijzigd.
Bewoonde woningen (blijvende huurders)
Bij deze woningen hadden we te maken met blijvende huurders.

Werkzaamheden interieur

 • Leegslopen van (renovatie)woningen.
 • Houten begane grond vloeren vervangen voor geïsoleerde renovatievloeren.
 • Nieuwe indelingen realiseren en geïsoleerde voorzetwanden plaatsen.
 • Divers sloopwerk, zoals behang afstomen, plafonds verwijderen, badkamers en toiletten slopen, keukenblokken verwijderen.
 • Brandwerende maatregelen treffen, zoals aanbrengen brandwerende plafonds.
 • Nieuw stuc-, spack-, schilder- en tegelwerk.
 • Nieuwe keukens plaatsen.
 • Compleet nieuwe W-en E-installaties.
 • Nieuwe gevelkozijnen plaatsen.
 • Nieuwe woningtoegangsdeuren plaatsen.
 • Diverse kleine reparatiewerkzaamheden, zoals stucwerkherstel.


Werkzaamheden exterieur 
Aan de voorgevels hebben we alle gevelkozijnen vervangen voor nieuwe houten kozijnen inclusief HR++beglazing. Aan het metselwerk voerden we reparatiewerk uit en alle gevels zijn gereinigd door middel van heet water onder druk (stoom). Aan de achtergevel zijn de bestaande kozijnen blijven zitten. Hier hebben we wel alle ‘draaiende delen’ vervangen en voorzien van HR++ beglazing. Daarna hebben we het geheel weer netjes in de verf gezet. 

Trappenhuizen
Alle trappenhuizen zijn volledig opgeknapt. We hebben nieuwe spreek-/luisterinstallaties geplaatst, alles is opnieuw geschilderd, de trappen zijn bekleed met nieuwe eiken dektreden en de bordessen zijn voorzien van marmoleum. Ter plaatse van de entreedeuren zijn er schoonloopmatten geplaatst.

Bewonerscommunicatie
Met name het onderdeel ‘bewoonde woningen’ vergde goede bewonerscommunicatie. Informatieborden in de trappenhuizen informeerden bewoners over de geplande werkzaamheden. Deze actualiseerden we wekelijks. Werkzaamheden bij de huurders binnen werden natuurlijk in goed overleg met hen gedaan. 

Terug naar overzicht
+1
Politie keurmerk veilig wonen