Medio 2020 zocht Mercuur Groep voor het eerst de samenwerking op met Re-Use BV, als een van de eerste bouwbedrijven in de regio. Re-Use BV voorziet in circulaire bouwmaterialen om voor met name woningcorporaties het onderhoud en bezit van woningen te verduurzamen. Het bedrijf verzamelt uit woningen gesloopte gedemonteerde materialen en registreert de producten via het IBS-systeem. Chris de Boer (directeur Mercuur Groep): “Dat we bovengemiddeld enthousiast zijn over dit initiatief, blijkt uit de getallen. Mercuur Groep scoorde in 2022 het hoogst op CO2-besparing volgens het IBS-systeem van Re-Use BV. In totaal vermeden we in het afgelopen jaar door inzet en gebruik van circulaire producten wel 4.150 kg CO2-uitstoot, dat staat gelijk aan 123 geplante bomen!” 

Chris de Boer licht toe: “De circulaire materialen passen we toe in mutatiewoningen van woningcorporaties en binnenkort ook in het dagelijks onderhoud. Daarnaast onderzoeken we of het projectmatig mogelijk is om met hergebruikte materialen van Re-Use BV uit de voeten te kunnen. We kijken dan vooral of er structureel voldoende voorraad is. Materialen die heel geschikt zijn voor hergebruik zijn sanitair, kranen, opdekdeuren en hang- en sluitwerk. Sanitair levert de meeste CO2-besparing op, dat is dan mooi meegenomen. 

In 2022 waren we nummer 1 afnemer bij Re-Use BV, naast best flinke partijen uit de bouw. Natuurlijk zijn we daar trots op. Ons doel is om in 2023 nóg meer te werken met circulaire materialen. Dat doen we nu vooral in samenwerking met woonstichting Eigen Haard, maar we hopen ook met andere woningcorporaties in de regio de samenwerking aan te gaan om zo nog meer in te zetten op circulair woningonderhoud en verduurzaming!"
 

Meer nieuws
Politie keurmerk veilig wonen