Toegankelijkheid | Opdrachtgever: Woningstichting Eigen Haard | Uithoorn | 2021

Veel bewoners van deze flats vallen in de hogere leeftijdscategorie of zijn minder valide. Voor deze kwetsbare groep had woningstichting Eigen Haard, onze opdrachtgever en eigenaar van de panden, de wens om de galerijen toegankelijker maken. Mercuur Bouw is sinds 2013 gespecialiseerd in het toegankelijk maken van wooncomplexen. Jaarlijks voltooien we meerdere projecten waarbij het gehele wooncomplex wordt aangepast om de toegankelijkheid te bevorderen. Dat doen we altijd in nauw overleg met woningstichting Eigen Haard. Ook voor de Schumannflat en Monnetflat in Uithoorn heeft Mercuur meegedacht over mogelijke oplossingen en boden we verbetervoorstellen die passen bij de locatie en het budget. 

Van verzoek naar oplossing
Om het hoogteverschil tussen de vloer en de drempels zoveel mogelijk te minimaliseren, verhoogde Mercuur Bouw de galerijen door er een nieuwe, verhoogde vloer te leggen. Het is een kunststof vloer, bestaande uit losse delen, die we op kunststof vloerpotten bevestigen. De vloer is vooraf als 1 element in de fabriek op maat gemaakt, ter plaatse zagen we waar nodig de vloer bij. Vanwege het demonteerbare karakter is het mogelijk om bij toekomstige reparatieverzoeken eenvoudig een deel van de vloer los te maken. 

Voor het verhogen van de leuningen bovenop de balustrades hebben we losse beugels aan de bestaande leuning bevestigd waarop een nieuwe leuning is gemonteerd. 
 

Terug naar overzicht
Politie keurmerk veilig wonen