Renovatie | Opdrachtgever: H. Franciscusparochie | Edam | 2017

Renovatie kerkgebouw:
Schilderwerkzaamheden buitengevel | voegwerk/metselwerk van het kerkgebouw nazien en herstellen | bestrijden van boktor/houtworm/zwam in deel dakvlak en balken | herstellen van houtrot in dakkapellen en kozijnen | vervangen van nokvorsten, dakpannen, lood- en zinkwerk goten | inslijpen langs de gordingen | herstellen pleisterwerk van buitengevel 
                                                                                             
Renovatie toren:
Schilderwerkzaamheden | vervangen/herstellen lood- en zinkwerk  | herstellen houtrot | bestrijden van aanwezige zwam           

Renovatie pastorie:
Herstellen pleisterwerk buitengevel | vervangen gehele stolpstel | vervangen diverse dakpannen |  bestrijden aanwezige houtworm in balklaag | schilderwerkzaamheden buitengevel | herstellen voegwerk van de schoorsteen

 

Terug naar overzicht
+2
Politie keurmerk veilig wonen