In opdracht van Stichting Nachtlab verbouwt Mercuur Bouw momenteel ‘Warehouse Elementenstraat’. Deze roemruchte rave-locatie in Amsterdam-West wordt weer gebruiksklaar gemaakt, geheel volgens het bouwbesluit. Met name op het gebied van brandveiligheid worden er veel maatregelen getroffen.

In het Westelijk Havengebied werd in de jaren ’90 belangrijke house-geschiedenis geschreven. De Elementenstraat is in de dance-scène de bekendste straat in Nederland. In de jaren ’90 waren hier namelijk de Multigroove-feesten, een van de eerste rave-parties in Nederland. Na de gloriejaren is er een lange tijd niks gedaan met het pakhuis; het werd alleen gebruikt voor opslag. 

Tijdens de Koningsnacht zal het eerste feest worden gegeven. Werk aan de winkel dus!

Meer nieuws
Politie keurmerk veilig wonen