Planmatig, projectmatig, woningmutaties, klachtenservice; Mercuur Bouw is al decennia lang vertrouwd met onderhoud. Daarbij draait alles om het tevreden stellen van ‘de klant van de klant’ (in de meeste gevallen huurders bij woningcorporaties) en om het conserveren en daarmee in waarde houden van vastgoed.

Omdat onderhoud een specifieke bouwdiscipline is, heeft Mercuur Bouw een eigen divisie onderhoud. Planning, voorbereiding en workflow worden aangestuurd door ervaren onderhoudsdeskundigen. Daardoor verloopt ieder onderhoudsproces zoals opdrachtgevers dat graag zien: stipt op tijd, volgens afspraak en met een zorgvuldige voortgangs- en opleveringsrapportage. Zo maakt Mercuur Bouw onderhoud niet alleen beheersbaar, maar ook optimaal planbaar en doelmatig.

Kortom: Mercuur Bouw ontzorgt woningcorporaties dagelijks door vertrouwd onderhoud.
 

Maak kennis!

Klaar voor een samenwerking?

Contact opnemen
Politie keurmerk veilig wonen