Alle vormen van renovatie zijn bij Mercuur Bouw in deskundige handen. Van ‘standaard’ timmerwerk en verbouwingen tot thermografie, elektrawerkzaamheden en beveiligingstechniek. Kennis van zaken en het beheersen van bijzondere specialismen zijn daarbij belangrijke bouwstenen.

Als hoofdaannemer renoveert Mercuur Bouw projectmatig, planmatig en stand-alone, met inbegrip van mutatiewoningen en bedrijfsruimten. Mercuur Bouw adviseert en biedt totaaloplossingen bij onder andere:

  • het transformeren van sociale huurwoningen naar vrije sector
  • het verkoopgereed maken van huurwoningen
  • het verbeteren van de leefbaarheid en woonomstandigheden
  • het optimaal afstemmen van woningen op actuele en toekomstige woonwensen in samenhang met demografische en sociale ontwikkelingen
  • het isoleren van bestaande woningen en bevorderen van duurzaamheid
  • 30 jaar ervaring, z’n tijd 10 jaar vooruit


Wie renoveert met Mercuur Bouw, bouwt op 30 jaar ervaring. Maar tegelijk op innovatief vermogen en een vooruitziende blik. Met onze renovatie-oplossingen voor de woonwensen van morgen zijn we onze tijd misschien wel 10 jaar vooruit.

Maak kennis!

Klaar voor een samenwerking?

Contact opnemen
Politie keurmerk veilig wonen