We respecteren de privacy van al onze gebruikers van de site (www.mercuurbouw.nl). We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om aan de diensten, waar u om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen, en welk gebruik wij maken van cookies. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.


Gegevens die wij verzamelen

Bij het bezoeken van onze website, het invullen van de contactpagina, of via andere functies van onze website, laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Mogelijk heeft u ook gegevens telefonisch aan ons verstrekt. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Gebruik van persoonlijke informatie
Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
 

  • Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website;
  • Het aanbieden van onze services en diensten;
  • Het opnemen van contact als hierom wordt verzocht;
  • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
  • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;


Gebruik van navigatie-informatie
Wij gebruiken navigatie-informatie om de website te beheren en te verbeteren. We kunnen ook gebruik maken van navigatie-informatie alleen of in combinatie met persoonlijke informatie om u te voorzien van gepersonaliseerde informatie over Mercuur Groep. 

Gebruik van marketing automation
Wij maken gebruik van marketing automation software om al het websitegedrag te analyseren en persoonlijke gegevens op een veilige en vertrouwde manier te beheren. Mercuur Groep kan op basis van deze gegevens persoonlijke content delen door middel van doelgerichte advertenties, en/of het toesturen van e-mails. 

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijn
Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, afhangend van de gegevens en documenten. Deze bewaartermijn hanteren wij alleen als het gaat om gegevens die op grond van de belastingwetgeving zo lang bewaard moeten worden.

 

Externe websites

Onze website biedt links naar andere websites aan. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de inhoud of praktijken van deze andere websites. Het feit dat wij dergelijke links aanbieden, betekent niet dat wij deze andere websites, hun inhoud, hun eigenaars of hun praktijken onderschrijven. Dit privacybeleid is niet van toepassing op deze andere websites, die zijn onderworpen aan enig privacy- en ander beleid dat deze externe websites hebben.

 

Cookies

Op de website van Mercuur Groep wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door Mercuur Groep zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Via de helpfunctie van uw browser kunt u achterhalen waar u cookies kunt uitschakelen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Lees in onze cookieverklaring hoe wij omgaan met cookies.

 

Google

Via onze website worden cookies geplaatst en uitgelezen van Google, als deel van Google Analytics. Tevens worden er, mits toestemming verleend door de website bezoeker, cookies geplaatst ten behoeve van Google Adwords. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken, op welke wijze onze bezoekers via de Google-zoekmachine op onze website terecht komen en om te analyseren hoe effectief onze Google Adwords advertenties presteren.

Wij hebben met Google verschillende afspraken gemaakt om uw persoonsgegevens te beschermen, zo:

  • hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld;
  • hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • worden de laatste cijfers van uw IP-adres gemaskeerd.

 

Adverteren

Wij werken samen met advertentienetwerken om advertenties op onze website weer te geven of om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze advertentienetwerkpartner gebruikt cookies en web beacons om informatie te verzamelen over uw activiteiten (niet jouw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) op deze en andere websites om u gerichte reclame aan te bieden op basis van uw interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u gerichte advertenties aan te bieden, kunt u zichzelf uitschrijven op deze website: https://www.youronlinechoices.eu/. Houd er rekening mee dat dit niet betekent dat je jezelf afmeldt voor het ontvangen van reclame. U blijft generieke advertenties ontvangen. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw eigen browser.

 

Third Party Tracking technologieën 

Het gebruik van cookies en web beacons door een tracking utility bedrijf wordt niet gedekt door ons Privacybeleid of Cookiebeleid. 

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Mercuur Groep u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met Mercuur Groep uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen over onze Privacy Policy? Stuur een e-mail naar info@mercuurgroep.nl.

Politie keurmerk veilig wonen