Van planmatig onderhoud tot klachtenservice

Mercuur Bouw is al decennia lang vertrouwd met onderhoud. Zowel planmatig als projectmatig, van woonmutaties tot klachtenservice. In opdracht van VVE’s, corporaties, gemeenten en andere professionele organisaties ‘conserveren’ wij vastgoed in de gehele randstad.

Omdat het een specifieke discipline is, heeft Mercuur Bouw een eigen divisie Onderhoud. Planning, voorbereiding en workflow worden aangestuurd door ervaren onderhoudsdeskundigen. Daardoor verloopt ieder onderhoudsproces zoals opdrachtgevers dat graag zien: stipt op tijd, volgens afspraak en met een zorgvuldige voortgangs- en opleveringsrapportage. Zo maakt Mercuur Bouw onderhoud niet alleen beheersbaar, maar ook optimaal planbaar en doelmatig.

Politie keurmerk veilig wonen