In 1846 telde Duivendrecht, een dorp in gemeente Ouder-Amstel, onder de rook van Amsterdam, ongeveer 500 inwoners die in 76 huizen woonden. De kern van het dorp werd gevormd door de Rijksstraatweg, een weg die aan beide zijden bestond uit lintbebouwing met voornamelijk boerderijen. Sinds 1900 is Duivendrecht flink verstedelijkt. Zo’n 66 jaar geleden werd er de Begoniastraat aangelegd, een straat die tot op de dag van vandaag 18 eengezinswoningen telt, eigendom van woonstichting Eigen Haard. Met de jaren nam de leeftijd van de huizen toe en daarmee het wooncomfort af. Tijd dus, voor een flinke verduurzaming!

Verduurzaming
In opdracht van Eigen Haard pakt Mercuur Bouw de geluidshinder en warmte-isolatie van de woningen aan, en verhoogt de brandveiligheid. De begane grondvloer, de plafonds en de spouwen krijgen een aanzienlijke upgrade qua isolatie. Ook de gevelkozijnen worden vernieuwd waarin nieuw HR++ glas wordt geplaatst. Daarnaast brengen we nieuwe e-installaties en w-installaties aan en zorgen we dat de bewoners straks gasloos kunnen koken. We verlagen de energielasten van de huurders door elke woning van een eigen PV-paneel te voorzien. En door de veiligheid te verhogen, voldoen de woningen straks aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Mercuur Bouw is gestart met de renovatie. Alle dakpannen zijn verwijderd om ze, na het plaatsen van de nieuwe dakplaten, straks opnieuw te gebruiken, in combinatie met nieuwe pannen. Verder zijn we op dit moment bezig de binnenkant van de woningen leeg te slopen. 

Specialist in renovatie
Jaarlijks verduurzaamt Mercuur Bouw talloze woningen voor woningcorporaties. We zijn er goed in, en we worden steeds beter. Duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen vraagt om een integrale aanpak waarbij vooraf bewuste keuzes worden gemaakt. Mercuur biedt graag totaaloplossingen voor (de verbetering van) energieprestaties van huizen en wooncomplexen. Bijvoorbeeld met de toepassing van innovatieve installatietechniek zoals warmtepompsystemen, warmte/koudeopslag en zonne-energie. Binnen dit proces begeleiden en adviseren we onze opdrachtgevers en zijn we vervolgens verantwoordelijk voor de uitvoering. Met Eigen Haard werken we super samen, we ontzorgen de woonstichting 100% op het gebied van woningverduurzaming en -mutatie.

Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen onbewoonbaar. Eigen Haard heeft de bewoners daarom tijdelijk elders gehuisvest. Naar verwachting heet Eigen Haard in het eerste kwartaal van 2023 haar huurders weer welkom in hun volledig verduurzaamde woningen. 
 

Meer nieuws

Mercuur Bouw verduurzaamt 18 woningen Begoniastraat Duivendrecht

Mercuur Bouw verduurzaamt 18 woningen Begoniastraat Duivendrecht

Mercuur Bouw verduurzaamt 18 woningen Begoniastraat Duivendrecht

Mercuur Bouw verduurzaamt 18 woningen Begoniastraat Duivendrecht

Politie keurmerk veilig wonen