In opdracht van Gemeente Edam-Volendam is Mercuur Bouw gestart aan de verbouwing en inrichting van de toekomstige locatie voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

Het nieuwe onderkomen van 470m2 in nieuwbouwwijk ‘de Broeckgouw’ bevindt zich op de kruising van Vogelzang en de Wieringenlaan (naast de Vomar). Mercuur Bouw realiseert hier op de casco-opgeleverde begane grond onder andere balies, consultatie-plekken, een werkruimte, vergaderruimte, multifunctionele ruimten, toiletruimten, wachtruimten en koffiecorner. De nieuwe cementdekvloer is reeds aangebracht.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt ouders en verzorgers informatie, advies en ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien van kinderen in alle leeftijdscategorieën. Daarnaast wordt het een werk- en ontmoetingsplek voor professionals in de keten van Jeugd & Gezin, met inbegrip van kinderpsychiatrie, verslavingszorg en gezinscoaches. De huidige huisvesting van het CJG voldoet niet aan de wettelijke eisen voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. Tevens heeft het geen balie, onvoldoende spreekruimtes en het is niet flexibel waar het gaat om bijvoorbeeld ICT-aansluitingen, toegang tot het gebouw na de officiële sluitingstijd of bewegwijzering.

Economisch Meest Voordelige Inschrijving
De opdracht komt voort uit een aanbesteding volgens het EMVI-model (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Dat betekent dat niet alleen de prijs bepalend is, maar ook criteria als kwaliteit, planning, duurzaamheid en risicobeheersing. Om vast te stellen of de uitvoerende aannemer een stabiele onderneming is wiens continuïteit is gegarandeerd gedurende de looptijd van de opdracht, selecteert De Gemeente bijvoorbeeld op grond van economische en financiële draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid.

Mercuur Bouw presenteerde een plan van aanpak, met daarin de verschillende mijlpalen en hoe deze worden bereikt. Daarbij hoort een risicoanalyse, een beschrijving van de werkvoorbereiding, productiestaten en toegepaste materialen. Ook is er een communicatieplan opgesteld, waarin Mercuur Bouw omschrijft hoe de overlast voor de bovengelegen appartementen tot een minimum zal worden beperkt en hoe dit met de bewoners zal worden gecommuniceerd. De Gemeente selecteerde Mercuur Bouw uiteindelijk uit een vijftal aannemers!

Het is de bedoeling dat het project in oktober wordt opgeleverd, zodat het CJG per 1 januari de nieuwe huisvesting kan betrekken.

Meer nieuws

Mercuur Bouw verbouwt nieuwe locatie CJG

Politie keurmerk veilig wonen