Mercuur Bouw voert het komende jaar de mutatie-werkzaamheden uit voor Stichting Woningbeheer De Vooruitgang. De corporatie uit Volendam verhuurt ruim 1200 woningen aan met name senioren, mensen met beperkte financiële mogelijkheden en mensen die behoefte hebben aan de combinatie van wonen en zorg. 

De Vooruitgang staat voor het realiseren van goed verzorgd wonen in Edam-Volendam voor met name minder kansrijke groepen en wil daarmee de kwaliteit van leven van haar huurders verbeteren. Vandaag de dag betekent dat extra aandacht voor onderwerpen als leefbaarheid, duurzaamheid en energiebesparing. En daar ligt precies de meerwaarde van Mercuur Bouw. Na een uitgebreide selectieprocedure kwam De Vooruitgang dan ook tot de conclusie dat Mercuur Bouw één van de twee aannemers is die het mutatie-onderhoud in 2014 mogen gaan uitvoeren.

Mercuur Bouw is De Vooruitgang zeer erkentelijk voor deze opdracht en ziet de samenwerking met vertrouwen tegemoet.

» Website De Vooruitgang

Meer nieuws
Politie keurmerk veilig wonen