Op één van de meest gewilde woonadressen in Volendam, namelijk op de wereldberoemde dijk, realiseert Mercuur Bouw een nieuwbouwwoning tussen twee bestaande rijwoningen in. Deze opdracht, geboden door familie Tuijp, is allesomvattend. Wij zijn verantwoordelijk voor het complete casco van de dijkwoning. Door goede communicatie tussen architect Q-Fresco, W3 constructeurs, Gemeente Edam-Volendam en HHNK wordt dit project als voorbeeld voor de toekomst gebruikt. De grondgebonden warmtepomp wordt namelijk buitendijks geplaatst wat uitzonderlijk is.

Aan het begin van afgelopen zomer sloopten wij het bestaande huis op het Zuideinde om vervolgens in het dijklichaam - zéér zorgvuldig - een damwand te slaan met aansluitend de heipalen. Omdat de nieuw te bouwen woning een tussenwoning is, was voorzichtigheid geboden bij deze werkzaamheden. Mercuur Bouw koos ervoor om bijvoorbeeld de damwand trillingsarm aan te brengen. Door middel van meetapparatuur werd de sterkte van de trillingen nauwlettend in de gaten gehouden tijdens het slopen van de woning, het aanbrengen van de damwand en tijdens het heiwerk. Dit proces verliep uitstekend en veroorzaakte geen schade aan omliggende woningen. 

In de onderste laag van de dijkwoning, oftewel de kelder, is reeds het betonnen casco gemaakt waar het beton tot dijkniveau is gestort. Achtereenvolgens hebben we de buitenmuren opgemetseld waarop de betonnen begane grond vloer onlangs is geplaatst. 
 

Meer nieuws

Dijkwoning in Volendam begint zich te vormen naar wensen van opdrachtgever

Dijkwoning in Volendam begint zich te vormen naar wensen van opdrachtgever

Dijkwoning in Volendam begint zich te vormen naar wensen van opdrachtgever

Dijkwoning in Volendam begint zich te vormen naar wensen van opdrachtgever

Dijkwoning in Volendam begint zich te vormen naar wensen van opdrachtgever

Dijkwoning in Volendam begint zich te vormen naar wensen van opdrachtgever

Dijkwoning in Volendam begint zich te vormen naar wensen van opdrachtgever

Politie keurmerk veilig wonen