Mercuur Bouw bouwt duurzaam

Duurzaam en energiezuinig bouwen vraagt om een integrale aanpak waarbij vooraf bewuste keuzes worden gemaakt. Mercuur biedt totaaloplossingen voor (de verbetering van) energieprestaties van gebouwen. Bijvoorbeeld door het isoleren van muren, vloeren, ramen en daken. Maar ook door het toepassen van innovatieve installatietechniek zoals warmtepompsystemen, warmte/koudeopslag en zonne-energie. In alle gevallen voorafgaand door gedegen onderzoek en advies.

Maar wat ons betreft omvat de term ‘duurzaam bouwen’ meer dan alleen het toepassen van duurzame bouwmaterialen of het reduceren van energieverbruik. Binnen Mercuur Bouw heerst een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid en voelen we ons verantwoordelijk voor welzijn van mens en milieu. Zo sponsoren we meerdere evenementen, goede doelen, stichtingen en (sport)verenigingen. En met het in dienst nemen van leerlingen en ‘ouderen’ verhogen we de duurzame inzetbaarheid van mensen.

Binnen het containerbegrip ‘duurzaamheid’ valt wellicht onze belangrijkste pijler; met serieuze aandacht werken we aan de lange termijn relaties met zowel opdrachtgevers als met medewerkers en leveranciers. Wij geloven dat vertrouwen, eerlijkheid en transparantie het fundament zijn voor duurzame samenwerkingen. Daarom luidt ons credo: ‘Samen bouwen aan een duurzame toekomst’.

Politie keurmerk veilig wonen