Wij als Mercuur Bouw hebben duurzaamheid en CO2 bewust ondernemen hoog in het vaandel staan. Om deze reden hebben wij besloten om niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te behalen en hiermee meer inzicht te verkrijgen in onze CO2-uitstoot. Door het maken van onze CO2-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht, welke wij halfjaarlijks updaten.

A | INZICHT
Wij hebben ons eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om meer inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2015 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C | Communicatie). 

B | REDUCTIE
Om onze CO2-uitstoot te kunnen reduceren hebben wij reductiedoelstellingen opgesteld. Wij hebben ons als doelstelling gesteld om in 2019 5% CO2 te reduceren op scope 1 en 2. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit. Voor meer informatie over onze doelstellingen zie het document ‘CO2-reductieplan 2019’ en ‘CO2-reductiemaatregelen’.

C | COMMUNICATIE
Om betrokkenheid te creëren binnen ons bedrijf vinden we het noodzakelijk om structureel naar onze medewerkers te communiceren over onze resultaten en ze mee te laten denken over CO2-reductie. Dit doen wij onder andere middels nieuwsbrieven en werkoverleggen. Dit wordt minimaal halfjaarlijks gedaan. Zie hier ons laatste communicatiebericht

D | PARTICIPATIE
Wij nemen sinds begin 2016 deel aan Stichting Nederland CO2 Neutraal. Niet alleen om te voldoen aan eis 3.D.1, maar ook om onze opgedane kennis te delen en nieuwe inspiratie op te doen. Voor meer informatie over Stichting Nederland CO2 Neutraal zie: www.nlco2neutraal.nl en het document ‘Sector- en keteninitiatieven (1.D.1 & 3.D.1 & 3.D.2).

Wilt u meer informatie over de CO2-Prestatieladder? Deze is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl). 

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid:

» CO2-footprint 2017 (Emissie-inventaris 2017 totaal)
» CO2-footprint 2017 (Emissie-inventaris 2017, 1e half jaar)
» CO2-footprint 2016 (Emissie-inventaris 2016)
» CO2-footprint 2015 (Emissie-inventaris 2015)

» CO2-reductiedoelstellingen
» CO2 Managementplan
» Sector- en keteninitiatieven
» Certificaat CO2-Prestatieladder niveau 3

» Communicatiebericht september 2017
» Communicatiebericht maart 2017
» Communicatiebericht september 2016
» Communicatiebericht maart 2016

Maak kennis!

Klaar voor een samenwerking?

Contact opnemen
Politie keurmerk veilig wonen